До уваги батьків майбутніх першокласників!!!

Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради визначив дату початку прийняття документів для зарахування до 1-го класу на 2019-2020 н. р. – 3 грудня 2018 року.

Наказом Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради від 31.10.2018 р. № 839 «Про закріплення територій обслуговування за закладами  загальної середньої освіти на 2019-2020 н. р.», за Івано-Франківською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №4 Івано-Франківської міської ради закріплені такі вулиці: Млинарська, Довга (від Тичини до вул. Бельведерської), Кардинала Гузара, Низова, Бельведерська, Пилипа Орлика, Гетьмана Мазепи, (парні до № 34, непарні № 35,35-А), Короля Данила, Биха, Ленкавського, Романа Левицького, Набережна ім. В. Стефаника, № 40, 40-А, 42, 42-А, Спортивна, Кравецька, Олесницька, Хотинська, Південний бульвар (до вул. Короля Данила), Сковороди, Кармелюка, Вишневського, Ясінських, Володимира Великого, Вороного, Манюха, Фіголя, Солотвинська, Яновича, Бобикевича.

Наказом МОН № 367 від 16.04.2018 р. п. 4 передбачено, що зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви одного із батьків дитини, поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) та за зразком згідно додатку до наказу МОН України.

До заяви додаються:

 1. Копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу).

 2. Оригінал або копії медичної довідки за формою ПОД № 086-1/0, затвердженою наказом МОЗ України від 16.08.2010 р. № 682, яка містить інформацію про результати медичного огляду та рекомендації щодо занять фізичної культури.

 3. Довідка за формою № 063/0 «Картка профілактичних щеплень», затверджена наказом МОЗ України від 10.01.2006 р. № 1 (лист МОН України від 29.03.2018 р. № 111-01/89).

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини, до заяви можуть додаватися оригінал або копія висновку про комплексну чи повну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витяг з протоколу засідання ПМПК.

Згідно з п. ІІ. 1. Наказу МОН України № 367 від 16.04.2018 р. визначено, що заяву та документи подає один з батьків дитини – особисто до 31 травня. 

При поданні заяви одним із батьків необхідно пред’явити документи, що підтверджують місце проживання дитини чи одного із її батьків на території обслуговування закладу.

До 1 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти мають підтвердження, а також діти, які є рідними братами та сестрами дітей, які є здобувачами освіти в цьому закладі чи дітьми працівників цього закладу.

До 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування школи, за результатами жеребкування.

Діти зараховуються на вільні місця до закладу за умови подання до 15 червня необхідних документів та довідки закладу освіти, на території обслуговування, якого проживає дитина, про не зарахування дитини до цього закладу.

 

 

Директор школи Ірина Гаврилюк

 


Правила прийому дітей до школи

Для прийому до школи батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи


Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту» у березні 2018 року буде затверджено Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, яким передбачено, що :

Зарахування*до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини чи повнолітньої особи, поданої особисто та за відповідною формою (зразок отримати у секретаря школи).

До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження або документа, що посвідчує особу;

2) оригінал або копія медичної довідки № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010 р. № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 р. за № 794/18089;

3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів): табель навчальних досягнень за відповідний клас, свідоцтво, інший документ, що підтверджує здобуття освіти.

Примітка. У випадку подання копій медичної довідки та/або документа про освіту оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування. Без оригіналів цих документів наказ про зарахування не може бути виданий.

*Для зарахування дитини до 1 класу один з батьків дитини особисто має подати до закладу освіти заяву та інші документи, визначені пунктами 4-5 розділу І Порядкуне пізніше 31 травня.

До 5 класу закладу освіти, у структурі якого є початкова школа, переводяться всі учні 4 класу цього ж закладу освіти, крім тих, які були переведені до іншого закладу або відраховані відповідно до цього Порядку.

За умови наявності вільних місць зарахування на них здійснюється у такій черговості:

 • усі діти, які мають право на першочергове зарахування відповідно до цього Порядку;
 • усі інші діти або переможці конкурсу, що організовується і проводиться відповідно до пунктів 15-28 розділу ІІ (крім строків) лише у разі, якщо кількість заяв перевищує кількість вільних місць.

** Для зарахування до 5 класу закладу освіти, у структурі якого немає початкової школи,заяви подаються не пізніше 15 червня.

Зарахування здійснюється у такій черговості:

 • усі діти, які мають право на першочергове зарахування відповідно до цього Порядку;
 • усі інші діти або переможці конкурсу, що організовується і проводиться відповідно до пунктів 15-28 розділу ІІ (крім строків) лише у разі, якщо кількість заяв перевищує кількість вільних місць.

 

 Після 15 червня зарахування на вільні місця (за умови, якщо конкурс не проводиться) відбувається у такому порядку:

до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування відповідно до цього Порядку;

впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування.


Територія обслуговування закладу загальної середньої освіти Івано-Франківської ЗШ №4

 1. Вул. Млинарська
 2. Довга (до вул. Бельведерської)
 3. Новгородська
 4. Низова
 5. Бельведерська
 6. Пилипа Орлика
 7. Гетьмана Мазепи (парні до №34)
 8. Короля Данила
 9. Биха
 10. Ленкавського
 11. Романа Левицького
 12. Набережна ім. Василя Стефаника № 40, 40а, 42, 42а
 13. Спортивна
 14. Кравецька
 15. Олесницька
 16. Хотинська
 17. Південний бульвар (до вул. Короля Данила)