Про нас

В школі працює 23 класних колективи, в яких навчається 652 учні.

 

 Метою діяльності школи на найближчі роки є створення комфортного освітнього середовища через прогнозовану систему навчально-виховної роботи, направленої на формування освіченої, інтелектно-розвиненої, патріотично вихованої молодої людини; створення школи, що готує випускника  котрий вміє критично мислити,  працювати в команді, вчитись впродовж життя, ставити цілі та досягати їх; володіє іншими умінням, які дадуть можливість йому стати успішним фахівцем на ринку праці; буде добрим християнином та відданим громадянином своєї держави.

Задля реалізації цієї стратегічної мети, школа в 2018-2019 н.р. працюватиме над вирішенням таких основних завдань:

·        реалізація освітніх програм для 1-х, 2-4-х, 5-9-х, 10 та 11 -х класів;

·        упровадження нового державного стандарту початкової освіти  у 1-х класах;

·        дотримання вимог професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» ( наказ МОН від 10.08.2018р. № 1143);

·        формування системи профільного навчання у 10-11-х класах ( наказ МОН від 20.04.2018р. № 408);

·        розробка Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (у відповідності до Закону України « Про освіту») ;

·        упровадження системи моніторингу якості освітнього процесу;

·        модернізувати систему методичної роботи, проводити її на діагнстичній основі;

·        дотримання принципів прозорості та інформаційної відкритості закладу освіти, розміщення на веб-сайті школи інформацїі , передбаченої ст. 30 Закону України   «Про освіту»;

·        створення команди супроводу дітей з особливими освітніми потребами в класах з інклюзивним навчанням ( наказ МОН від 08.06. 2018 № 609);

·        реалізація принципів академічної доброчесності та дитиноцентризму;

·        забезпечення якісної підготовки випускників школи до ЗНО»;

·         запровадження компетентнісного підходу у навчанні, використання ІКТ та Інтернет-ресурсів в ході освітнього процесу та в методичній роботі;

·        реалізація системи роботи з обдарованим дітьми шляхом залучення їх до участі в предметних олімпіадах , турнірах, конкурсах,  заняттях в секціях МАН;

·         забезпечення ефективної виховної системи  школи;

·        підвищення якості освіти шляхом тісної співпраці школи з батьківською громадою;

·         створення комфортного освітнього середовища шляхом покращення матеріально- технічного забезпечення  освітнього процесу.

 

Проблема школи:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій;
 • забезпечення всебічного гармонійного розвитку особистості.

 

Матеріально-технічна та навчально-методична база

 

У школі обладнано:

 • методичний кабінет
 • бібліотеку
 • комбіновану майстерню з обробки деревини та металу
 • кабінет обслуговуючої праці
 • 2 кабінети інформатики
 • кабінет музики
 • 10 кабінетів початкових класів
 • 3 кабінети української мови та літератури
 • 3 кабінети англійської мови
 • кабінет англійської мови для початкових класів
 • кабінет історії
 • кабінет географії
 • кабінет математики
 • кабінет фізики
 • кабінет хімії


Створена база для позакласної та спортивно-масової роботи, обладнано спортивний, актовий і танцювальний зали.

На території школи є ігровий майданчик із спортивними спорудами.

 

Ефективність навчально-виховного процесу:

 

Навчання організоване в І зміну, а у ІІ зміну займаються 5 груп продовженого дня (150 учнів 1-4 класів).