ІІ семестр

Розклад уроків для учнів 1-А класу

  Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
1 Література Природознавство Література Література Література
2 Укр.мова/Фіз.культура Математика Укр.мова/Англ.мова Укр.мова/Англ.мова Фіз.культура/Укр.мова
3 Математика Хр.етика Укр.мова/Англ.мова Фіз.культура/Укр.мова Укр.мова/Фіз.культ.
4 Фіз.культ./Укр.мова Трудове навчання Математика Музика Математика
5 Основи здоров'я Год.кл.керівника   Природознавство Обр.мистецтво

 

Розклад уроків для учнів 1-Б класу

  Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
1 Література Література Природознавство Література Література
2 Фіз.культура/Укр.мова Англ.мова/Укр.мова Математика Фіз.культура/Укр.мова Укр.мова/Фіз.культура
3 Математика Математика Трудове Укр.мова/Фіз.культ Фіз.культ./Укр.мова
4 Укр.мова/Фіз.культ Укр.мова/Англ.мова Осн.здоров'я Математика Природознавство
5 Хр.етика Образ.мистецтво   Музика Год.кл.керівника

 

Розклад уроків для учнів 2-А класу

  Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
1 Інформ./Укр.мова Література/Анг.мова Укр.мова/Фіз.культ Музика Література/Фіз.культ
2 Укр.мова/Інформ Математика Фіз.культ./Укр.мова Математика Укр.мова/Англ.мова
3 Література Анг.мова/Література Математика Література Анг.мова/Література
4 Математика Фіз.культ. Природознавство Осн.здоров'я Фіз.культура/Укр.мова
5 Год.кл.керівника Трудове навчання Хр.етика Образ.мистецтво Природознавство
6 Додаткове заняття      

 

Розклад уроків для учнів 2-Б класу

  Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
1 Фіз.культ. Музика Фіз.культура/Укр.мова Природознавство Фіз.культура/Укр.мова
2 Математика Література Укр.мова/Фіз.культ. Трудове Математика
3 Укр.мова/Інформ. Математика Математика Хр.етика Образ.мистецтво
4 Інформ./Укр.мова Природознавство Література Література Укр.мова/Фіз.культ.
5 Література Анг.мова Осн.здоров'я Год.кл.керівника Анг.мова
6 Додаткове заняття        

 

Розклад уроків для учнів 3-А класу

  Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
1 Література Природознавство Анг.мова Я у світі Анг.мова
2 Математика Фіз.культ. Математика Укр.мова Ритміка
3 Музика Математика Хр.етика Література Математика
4 Укр.мова Укр.мова Література Образ.мистецтво Природознавство
5 Інформатика Трудове Фіз.культ. Осн.здоров'я Література
6 Інформатика Год.кл.керівника Додаткове заняття  

 

Розклад уроків для учнів 3-Б класу

  Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
1 Анг.мова/Укр.мова Інформатика/Укр.мова Я у світі Укр.мова/Анг.мова Ритміка
2 Математика Укр.мова/Інформатика Хр.етика Література Література
3 Укр.мова/Анг.мова Література Математика Анг.мова/Укр.мова Математика
4 Література Математика Природознавство Фіз.культура Природознавство
5 Осн.здоров'я Фіз.культура Труд.навч. Образ.мистецтво Музика
6 Додаткове заняття   Год.кл.керівника

 

Розклад уроків для учнів 3-В класу

  Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
1 Укр.мова/Анг.мова Фіз.культ. Хр.етика Укр.мова/Анг.мова Література
2 Математика Трудове Математика Анг.мова/Укр.мова Математика
3 Я у світі Укр.мова/Інформ. Природознавство Математика Природознавство
4 Анг.мова./Укр.мова Інформ./Укр.мова Образ.мистецтво Література Музика
5 Література Література Основи здоров'я Фіз.культ. Ритміка
6 Додаткове заняття     Год.кл.керівника

 

Розклад уроків для учнів 4-А класу

  Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
1 Математика Література Інформатика/Література Хр.етика Природознавство
2 Укр.мова/Анг.мова Математика Література/Інформатика Анг.мова/Укр.мова Математика
3 Укр.мова/Англ.мова Фіз.культ. Математика Основи здоров'я Ритміка/Укр.мова
4 Література Музика Фіз.культ. Укр.мова/Анг.мова Укр.мова/Ритміка
5 Трудове Образ.мистецтво Природознавство Література Я у світі
6 Додаткове заняття   Год.кл.керівника

 

Розклад уроків для учнів 4-Б класу

  Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
1 Природознавство Фіз.культ. Математика Математика Я у світі
2 Література Анг.мова/Укр.мова Фіз.культ. Анг.мова/Література Література
3 Математика Укр.мова/Анг.мова Укр.мова/Інформатика Література/Анг.мова Укр.мова/Ритміка
4 Основи здоров'я Математика Інформатика/Укр.мова Хр.етика Ритміка/Укр.мова
5 Образ.мистецтво Музика Література Природознавство Трудове
6 Додаткове заняття Год.кл.керівника    

 

Розклад уроків для учнів 4-В класу

  Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
1 Література Література Природознавство Література Література
2 Укр.мова Математика/ Укр.мова Фіз.культ. Математика
3 Математика Музика Математика Хр.етика Природознавство
4 Фіз.культ. Ритміка Анг.мова Укр.мова Анг.мова
5 Трудове Основи здоров'я Інформатика Інформатика Образ.мистецтво
6 Я у світі Додаткове заняття   Год.кл.керівника