ІІ семестр 5-11 класи

Розклад уроків для учнів 5-А класу

  Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
1 Укр. мова каб.19/35 Англ. мова каб.20/28 Історія каб.33 Фіз.вих. Інформатика/Укр.мова каб.25/19
2 Природознавство каб.32 Фіз.вих. Математика каб.32 Природознавство каб.32 Осн.здоров'я каб.21
3 Математика каб.26 Математика каб.32 Укр.мова каб.19/35 Образ.мистецтво каб.30 Математика каб.35
4 Анг.мова каб.20/28 Хр.етика каб.31 Заруб.літ. каб.21 Укр.літ. каб.19 Укр.мова/Інформатика каб.35/25
5 Заруб.літ. каб.21 Укр.літ каб.21 Англ.мова каб.20/28 Трудове навчання Фіз.вих.
6 Рідний край каб.32 Укр.мова каб.19/35 Трудове навчання Муз.мистецтво каб.30

 

Розклад уроків для учнів 5-Б класу

  Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
1 Природознавство каб.32 Хр.етика каб.19 Заруб.літ каб.21 Трудове навчання Основи здоров'я каб.21
2 Заруб.літ. каб.21 Англ.мова каб.20/28 Історія каб.33 Трудове навчання Інформатика/Укр.мова каб.25/35
3 Фіз.вих. Математика каб.16 Укр.літ. каб.32 Природознавство каб.32 Математика каб.16
4 Математика каб.16 Укр.мова каб.35 Муз.мистецтво каб.30 Образ.мистецтво каб.20 Фіз.вих.
5 Рідний край каб.32 Фіх.виховання Математика каб.32 Укр.мова каб.31/35 Укр.мова/Інформатика каб.19/25
6 Анг.мова каб.20/28 Укр.мова каб.35/36 Анг.мова каб.20/28 Укр.літ каб.31

 

Розклад уроків для учнів 6-А класу

  Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
1 Математика каб.1 Географія каб.32 Основи здоров'я каб.36 Анг.мова каб.28 Математика каб.20
2 Анг.мова каб.28 Укр.літ каб.35 Заруб.літ каб.21 Укр.мова каб.35/36 Укр.мова/Інформатика каб.36/24
3 Біологія каб.27 Трудове навчання Математика каб.26 Біологія каб.27 Укр.літ. каб.19
4 Хр.етика каб.36 Трудове навчання Укр мова каб.35/36 Географія каб.32 Анг.мова каб.28
5 Муз.мистецтво каб.30 Математика каб.1 Історія каб.27 Образ.мистецтво каб.20 Історія каб.27
6 Заруб.літ. каб.21 Фіз.вих Укр.мова каб.19/36 Фіз.вих Інформатика/Укр.мова каб.25/19
7 Фіз.вих.

 

Розклад уроків для учнів 6-Б класу

  Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
1 Заруб.літ. каб.21 Математика каб.1 Анг.мова каб.28 Географія каб.1 Укр.літ. каб.36
2 Основи здоров'я каб.36 Укр.літ. каб.36 Математика каб.26 Біологія каб.27 Математика каб.20
3 Математика каб.1 Трудове навчання Заруб.літ. каб.21 Фіз.вих. Укр.мова/Інформатика каб.36/25
4 Біологія каб.27 Трудове навчання Історія каб.27 Укр.мова каб.35/36 Укр.мова/Інформатика каб.19/24
5 Анг.мова каб.28 Укр.мова каб.35/36 Фіз.вих. Хр.етика каб.16 Анг.мова каб.28
6 Муз.мистецтво каб.30 Географія каб.1 Укр.мова каб.19/36 Образ.мистецтво каб.30 Історія каб.27
7 Фіз.вих.

 

Розклад уроків для учнів 7-А класу

  Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
1 Анг.мова каб.31/28 Фізика каб.26 Муз.мистецтво каб.30 Ораз.мистецтво каб.33 Фізика каб.26
2 Укр.мова каб.33/35 Біологія каб.27 Анг.мова каб.2831 Заруб.літ. каб.21 Математика каб.32
3 Математика каб.35 Математика каб.16 Укр.мова/Інформатика каб.36/24 Історія каб.1 Осн. здоров'я каб.21
4 Укр.літ. каб.33 Хімія каб.12 Математика каб.32 Трудове навчання Географія каб.33
5 Фіз.вих. Історія каб.32 Географія каб.1 Укр.літ.каб.33 Укр.мова 36/35
6 Хр.етика каб.36 Заруб.літ. каб.21 Інформатика/Укр.мова каб.24/35 Біологія каб.27 Анг.мова каб.28/31
7 Фіз.вих. Фіз.вих

 

Розклад уроків для учнів 7-Б класу

  Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
1 Основи здоров'я каб.26 Хімія каб.12 Географія каб.1 Фіз.вих. Фіз.вих.
2 Фіз.вих. Математика каб.19 Математика каб.35 Образ.мистецтво каб.1 Фізика каб.26
3 Анг.мова каб.28/31 Фізика каб.26 Анг.мова каб.28/31 Заруб.лі. каб.21 Анг.мова каб.28/31
4 Математика каб.12 Біологія каб.27 Інформатика/Укр.мова каб.24/28 Історія каб.1 Математика каб.32
5 Укр.мова каб.33/35 Заруб.літ. каб.21 Укр.мова/Інформатика каб.35/24 Біологія каб.27 Географія каб.1
6 Укр.літ. каб.35 Історія каб.32 Муз.мистецтво каб.30 Укр.літ каб.35 Укр.мова/Хімія каб.35/36/12
7 Хр.етика каб.36 Трудове навчання

 

Розклад уроків для учнів 8-А класу

  Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
1 Мистецтво каб.30 Заруб.літ.каб.21. Анг.мова каб.30/31 Основи здоров'я каб.36 Математика каб.16
2 Математика каб.16 Математика каб.16 Хімія 12 Інформатика/Укр.мова каб.24/33 Хімія каб.12
3 Інформатика/Укр.мова каб.24/20 Укр.мова каб.19/33 Географія каб.1 Укр.літ каб.19 Біологія каб.27
4 Укр.мова/Інформатика каб.31/24 Фізика каб.26 Математика каб.16 Фізика каб.26 Анг.мова каб.20/31
5 Фіз.вих Історія каб.20 Фіз.вих. Заруб.літ. каб.21 Історія каб.32
6 Укр.літ. каб.19 Біологія каб.27 Трудове навчання Укр.мова/Інформатика каб.19/24 Географія каб.1
7 Історія каб.27 Фіз.вих. Хр.етика каб.36

 

Розклад уроків для учнів 8-Б класу

  Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
1 Історія каб.27 Математика каб.16 Хімія каб.12 Фізика каб.26 Хімія каб.12
2 Анг.мова/Інформатика каб.31/24 Заруб.літ. каб.21 Географія каб.1 Укр.літ. каб.19 Математика каб.16
3 Математика каб.16 Біологія каб.27 Математика каб.16 Укр.мова/Інформатика каб.33/24 Фіз.вих.
4 Укр.літ. каб.19 Укр.мова каб.19/33 Анг.мова каб.20/31 Заруб.літ. каб.21 Біологія каб.27
5 Інформатика/Анг.мова каб.31/24 Фізика каб.26 Історія каб.33 Інформатика/Укр.мова каб.24/19 Анг.мова каб.20/31
6 Фіз.вих. Мистецтво каб.30 Фіз.вих. Хр.етика каб.26 Основи здоров'я каб.26
7 Історія каб.27 Трудове навчання Географія каб.1

 

Розклад уроків для учнів 9-А класу

  Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
1 Математика каб.16 Інформатика ІІ гр каб.24 Біологія каб.27 Заруб.літ. каб.21 Анг.мова каб. 28
2 Фізика каб.26 Географія/Історія каб.32/33 Математика каб.16 Анг.мова каб.28 Правознавство каб.1
3 Географія каб.32 Хімія каб.12 Мистецтво каб.30 Фізика каб.26 Фізика каб.26
4 Фіз. вих. Анг.мова каб.28 Історія каб.33 Укр.мова каб.33 Математика каб.16
5 Біологія каб.27 Математика каб.16 Трудове навчання Фіз. вих. Історія каб.33
6 Укр.літ. каб.33 Укр.мова каб.33 Укр.літ. каб.21 Основи податкових знань каб.32 Фіх.вих.
7 Інформатика І гр каб.24 Інформатика ІІ гр. каб.24 Заруб.літ. каб.21 Основи здоров'я каб.26 Хімія каб.12
8 Інформатика І гр каб.24

 

Розклад уроків для учнів 9-Б класу

  Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
1 Укр.літ. каб.36 Укр.мова каб.36 Математика каб.16 Анг.мова каб.31 Правознавство каб.1
2 Фізика каб.1 Історія/Географія каб.33/32/ Біологія каб.27 Мистецтво каб.30 Історія каб.33
3 Фіз.вих. Анг.мова каб.31 Історія каб.33 Укр.мова каб.36 Хімія каб.12
4 Географія каб.32 Геометрія каб.16 Фізика каб.26 Фіз.вих. Фізика каб.26
5 Математика каб.16 Інформатика І гр. каб.24 Трудове навчання Укр.літ. каб.36 Математика каб.16
6 Біологія каб.27 Інформатика І гр. каб.24 Заруб. літ. каб.21 Основи здоров'я каб.36 Заруб.літ. каб.21
7 Анг. мова каб.31 Інформаматика ІІ гр. каб.24 Хімія каб.12 Фіз.вих.
8 Основи податкових знань каб.32 Інформатика ІІ гр. каб.24 Виховна година

 

Розклад уроків для учнів 10-А класу

  Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
1 Фіз.вих. Всесвітня історія каб.33 Математика каб.26 Інформатика ІІ гр каб.24
2 Біологія/Худ.культура каб.27/30 Фізика каб.26 Анг. мова каб.20 Фіз.вих.
3 Заруб.літ. каб.21 Укр.літ. каб.36 Біологіч каб.27 Математика каб.20
4 Математика каб.1 Правознавство каб.1 Хімія каб.12 Укр.літ. каб.36
5 Укр.мова каб.36 Історія України каб.33 Укр.мова каб.36 Фізика каб.26
6 Інформатика І гр. каб.24 Анг.мова каб.20 Захист Вітчизни каб.33 Анг.мова каб.20
7 Географія каб.1 Захист Вітчизни/Географія каб.33/1 Основи споживчих знань каб.32
8 Захист Вітчизни каб.33

 

Розклад уроків для учнів 11-А класу

  Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
1 Інформатика І гр. каб.24 Анг.мова каб.31 Психологія каб.35 Інформатика ІІ гр. каб.24 Історія Украни каб.27
2 Укр.мова каб.19 Правознавство каб.1 Всесвітня історія каб.36 Фізика каб.26 Укр. мова каб.19
3 Укр. літ. каб.19 Правознавство каб.1 Хімія каб.12 Фізика каб.26 Правознавство каб.1
4 Математика каб.26 Заруб.літ. каб.21 Укр.літ. каб.19 Біологія/Екологія каб.27 Людина і світ каб.1
5 Анг.мова каб.31 Біологія каб.27 Математика каб.32 Екологія каб.32 Заруб.літ. каб.21
6 Математика каб.26 Фізика каб.26 Історія України каб.27 Біологія каб.27 Фіз.вих.
7 Фіз.вих. Хореографія Всесвітня історія/Художня культура каб.27/30 Захист Вітчизни/Астрономія каб.33/26
8 Трудове навчання Захист Вітчизни каб.33